Viltpåkjørsel.

Viltpåkjørsel.

Påkjørsler i trafikken utgjør den største gruppen fallvilt og utgjør en betydelig samfunnskostnad. (Foto: Egill J. Danielsen)

Plikter ved viltpåkjørsler

Vegtrafikkloven § 12. Plikter ved trafikkuhell

Enhver som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell, skal straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og for øvrig delta i de tiltak som uhellet gir grunn til. Denne plikt har, om det er nødvendig, også andre som er i nærheten eller som kommer til stede.

Dyrevelferdsloven § 4. Hjelpeplikt

Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart. Dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret, avlive dette med det samme. Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne bestemmelsen dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid.

Når ulykken er ute

  • Få oversikt over eventuelle skadede personer og gi førstehjelp/kontakt 113 dersom akutt hjelp er nødvendig.
  • Ring Politiet på 02800 og meld fra om påkjørselen.
  • Merk påkjørselssted – dette for å kunne spore skadede dyr.
  • Følg aldri etter et skadet dyr selv. Det kan både være farlig og vanskeliggjør ettersøkshundens arbeid.
Hei, Jegervenn

Hei, Jegervenn

Dette er en side for deg som elsker natur, jakt og fiske.

Her kan du søke etter en venn til å dele din interesse med.

Du kan kjøpe selge eller bytte bort de ting du ikke trenger mer, eller om du bare vil se en film så kan du det.